INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES.

A continuació l’informem sobre la política de protecció de dades de Comerbal, S.A.

Responsable:

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: Comerbal, S.A. – NIF: A17061656
Adreça postal: Pla de la Seva 19-21, C.P.: 17458, Fornells de la Selva (Girona)
Telèfon: 972 24 05 11
Correu Electrònic: rgpd@comerbal.com

Finalitat:

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A Comerbal, S.A. tractem les dades que ens faciliten les persones interessades amb la fi d’enviar-li publicitat i informació relacionada
amb els nostres productes i serveis per qualsevol mitjà (correu postal, email o telèfon). També els fem servir per a la gestió, administració,
donar serveis, ampliació i millora dels serveis prestats als nostres clients.

Comerbal, S.A. també haurà de guardar les dades per atendre les seves obligacions legals i administratives.

Amb la fi de poder-li oferir productes i serveis d’acord amb els seus interessos i millorar la seva experiència d’usuari, elaborem un
“perfil comercial”, que es basa en la informació donada. No es prendran decisions automàtiques basades el l’esmentat perfil.

Durant quan temps conservarem les dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre duri la finalitat per la que varen ser prestades o fins que es demani la
seva eliminació per part de la persona interessada. A no ser que existeixi una obligació legal per a conservar aquestes dades per a
poder atendre les responsabilitats administratives o jurisdiccionals.

Legitimació:

Quina és la legitimitat pel tractament de les seves dades?

La legitimitat depèn del tipus de dades i del tractament que se’ls hi doni.

La base legal pel tractament de les seves dades serà el consentiment manifestat de forma lliure, específica, informada i inequívoca,
quan el tractament i les dades tinguin la fi d’enviar-li publicitat i informació relacionada amb els nostres productes i serveis.

Al donar els nostres serveis com a supermercat, en els que mana la relació comercial, farem el tractament en base a la legitimitat que
ens dóna l’execució d’un contracte.

La resta de tractaments de les dades estaran legitimats pel compliment d’una obligació legal o la finalitat d’un interès legítim.

Destinataris:

Les Dades no es cediran a altri, excloent els següents casos:

En cas de considerar-ho necessari o adequat, es cediran a les autoritats corresponents per a complir amb les nostres obligacions legals
i per a respondre a les sol·licituds de les autoritats públiques i administratives.

També es podran cedir per a protegir els nostres drets, privacitat, seguretat o bens; per a permetre’ns iniciar accions legals a les que
tinguem dret o limitat els mals que puguem patit.

Drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació de si Comerbal, S.A. està tractant o no dades personals, que els concerneixin.

Les persones interessades poden exercir els seus drets d’accés, rectificació o supressió i portabilitat de les seves dades, així com de
limitació i oposició al seu tractament.

Els interessats tenen el dret de retirar el consentiment donat pel tractament de les seves dades.

Tots els anteriors drets s’exerciran sotmetent-se a la legislació vigent i al Reglament General de Protecció de Dades i sempre en la
mesura que el seu exercici no impedeixi poder atendre les responsabilitats administratives o jurídiques de Comerbal, S.A.

Per a fer efectius els seus drets, l’interessat haurà de dirigir-se al responsable del tractament per qualsevol d’aquests motius:

Totes les persones interessades tindran dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat supervisora si considera que qualsevol de
les seves dades personals és tractada d’una manera que constitueixi una infracció del Reglament General de Protecció de Dades de la
UE núm. 2016/679, amb data 27 d’Abril del 2016. A Espanya aquesta autoritat és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Actualitzacions i modificacions:

Es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades quan sigui necessari pel correcte compliments
del reglament de Protecció de Dades. Si hi hagués modificacions, es publicaran a aquesta pàgina.