Fish shop

Butcher shop

Fruita

Fruit

Parking

Carrer del riu Güell 22
GIRONA, 17005
Phone: 972221836